Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လိုပ်ႈၾၼ်းၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်းပႃးၶွၼ်ႉလိုပ်ႈလမ်းၾၼ်းတႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ 4 ၵေႃႉ တေႃႇ 4 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈလွႆ ယဵဝ်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသမ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆးထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၶီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းမႃး ၸွမ်းလင်ၶဝ် ဢဝ်လႅဝ်းၾၼ်းသႂ်ႇ ၵေႃႉၺႃးၾၼ်းပဵၼ် ၸၢႆးလႅင်း 19 ပီ ၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈႁူင်း ပလိၵ်ႈမၢႆ (1) ပွၵ်ႉ (3) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃၵမ်း သိုဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈဢၢႆႇဢေႃႈ။ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ(လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ) လမ်းၸွမ်းလင်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဝၢၼ်ႈဢၢႆႇသေ တိၼ်တိုပ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်လူမ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉဢၼ်သွၼ်ႉမႃးသမ်ႉ လူင်းမႃးသေ ဢဝ်လႅဝ်းၾၼ်းသႂ်ႇ 2-3 ၵမ်းယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်သေ လႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ ၶႃႈလမ်းၸွမ်းလင်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶိုတ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈၶိုၼ်းထၢမ်တီႈဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆးႁဝ်းဝႃႈ သူယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ဝႆႉႁႃႉ၊ ၶဝ်တွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၶဝ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိမ်းၸမ် ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ(1) သေတႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းသေဢိတ်း ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇၸုၵ်းတီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ သေ ပွင်ႉလႃႇၶဝ် ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး 4 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵေႃႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးလႅင်း သူင်ႇယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵၢင်ၵိဝ်ႇ လၢႆၸုမ်း – ၸုမ်းၶႄႇ၊ ၸုမ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းတႆး၊ ၸုမ်းၶၢင်၊ ၸုမ်းပလွင်ႈ၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်သႅၼ်းယူႇႁူင်းႁဵၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း