Monday, May 20, 2024

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လႆႈငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ တႃႇၸွႆႈထႅမ်တႆးပၢႆႈၽေး 6000 ပၢႆ ၸိူဝ်းႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇ ၶဝ်ႈ/ၼမ်ႉ

Must read

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး/ တူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ- တင်း ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သေ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႆႈငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး 6 တီႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 6,200 ၵေႃႉ တေလႆႈမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း – 11 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် မိူၼ်ၼင် ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်း ၵုင်းၵျေႃႇ၊ လွႆလမ်၊ လွႆသၼ်ၸူႉ၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ လွႆတႆး လႅင်းလႄႈ လွႆသၢမ်သိပ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ThaPae East ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းၶမ်းဢုင်ႇ ၽူႈၵၢပ်းသၢၼ် ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁွတ်ႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 6,200 ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇတတ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်၊ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇသမ်ႉၵႂႃႇဢႅဝ်ႇသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသေ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ပၢင်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊႁဝ်းသေ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး၊ တႃႇတေလႆႈငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်၊ သူင်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃလႆႈမႃး တင်းမူတ်း ဢမ်ႇဝႃႈၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်းတူမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉ 100 ဝၢတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် သိုဝ်ႉၼမ်ႉ မီႇ/ ၼမ်ႉမၼ်း/ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးႁဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းလႆႈမႃး တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လႄႈသင်၊ ဢၼ်သူင်ႇ(ဢူၼ်း) မႃးတၢင်းယေးငိုၼ်း(Bank) လႄႈသင် တေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပႃးၸဵမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းသေ သူင်ႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸိူဝ်းယူႇလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းမူၼ်ႈ ၸႂ်တွႆႇ တိုင်ႈ Chang Puak Jazz, North Gate Groups လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈ ႁွႆးတႆး ၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း၊ တၢင်းၵႃႈယိူင်း/ ၸိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း ၸုမ်း TBC (The Border Consortium) တတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁူၵ်းႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 1996-97။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်း သၢမ်သႅၼ် (300,000)ပၢႆ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈ လိုပ်ႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၶၢႆႉ ဢွၵ်ႇယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈသူၼ်၊ ၼၢင်းယိင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵေႃႈမီး။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် သူင်ႇ(ဢူၼ်း) ငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းယေးငိုၼ်း(Bank) ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (လႅၼ် လိၼ်တႆး-ထႆး) လႆႈတီႈ –

Account Name: Ms.saranrath Saifah and Mr.komson Jaiyen

Bank: Siam Com mercial Bank

Branch: Tesco Lotus Ruamchok (Chiang Mai)

Account Number: 408-469974-4

SWIFT Code: SICOTHBK

သင်ဝႃႈ သူင်ႇ(ဢူၼ်း) ငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းယေးငိုၼ်းယဝ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ-

Email: [email protected]
Website: www.shanrefugee.org
Facebook: Shan State Refugee Committee-Thai Border

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း