Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁဵင်တူၼ်ႈ ပိူဝ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 24 ဝၢၼ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပိူဝ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 25/08/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸလၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင်၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈတဝ်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 24 ဝၢၼ်ႈ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 70 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢင်းၵျွင်း ဝၢၼ်ႈၸလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼၢင်းသၢႆငဝ်းလႅင်း ၽူႈမၢႆၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။ ပိူဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပႅင်းမႅတ်ႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁႂ်ႈပႃႇမႆႉထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈတေဢမ်ႇႁူပ်ႉၽေးသၽႃႇဝ” ဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်ၽုၵ်ႇၵႂႃႇၼႆႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇမႆႉမွၵ်ႇၵွၼ်၊ မႆႉသၵ်း၊မႆႉၵေႃႇ (ဝႅတ်ႉတိတ်ႉၶျႃႉ) ၊ မွၵ်ႇမႆႉၵၢင်းလႅင်(တၢင်းၼမ်ႉလၼ်ႈႁွင်ႉ မွၵ်ႇသႅင်သႂ်) ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉမႆႉၸဵင်ႇပၢၼ်း) 370 တူၼ်ႈလႄႈ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် 630 တူၼ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းပဵၼ် 1000 တူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Tai Youth LawkSwak

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း