တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ” ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၸုမ်းၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ ပဵၼ်လၢႆၾၢႆႇ”

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here