Thursday, July 18, 2024

ဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ပေႃႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵူၼ်းလူင်တႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်

Must read

ဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ပေႃႈထဝ်ႈၸၢင်းၼူႉ ပေႃႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵူၼ်းလူင်တႆး ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ်ႈ  ႁူမ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ။


ဝၼ်းတီႈ 09/08/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ပေႃႈထဝ်ႈ  ၸၢင်းၼူႉ ဢႃယု 89 ပီ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈသၼ်တီႇထမ်း ဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -


ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း၊ ၸဝ်ႈတႃႇဢူး ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးပီႈၼွင်ႉတၢင်းပဵင်းလူင်၊ လၵ်းတႅင်ႇ၊ ဝဵင်းႁႅင် ၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ၸဝ်ႈမႁႃႇဢေႃးတ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵူႈပႃႈ ၵူႈၾၢႆႇဢၼ်ဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူႈပၢႆပၢႆး ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃးၼႆႉ ပဵၼ်  ၸဝ်ႈဢၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းၵုမ်းထိင်းႁၵ်ႉသႃ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝတ်ႉတႆး ပဵၼ်တီႈတႆးလႆႈပိုင်ႈဢိင် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ႁဵၼ်းလၢႆး ပဵၼ်တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မႃးထိုင်ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ၶတ်းႁႅင်းမႃးတႄႉတႄႉ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်ၸွႆႈၵၼ်ႁၵ်ႉသႃလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်ပူၵ်းပွင်ဢၼ်ပဵၼ် ဝတ်ႉတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈပေႃးၵိုၵ်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႃႈ ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်မႃႇသႃႇ ပေႃႈမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လီဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၼမ်ၼမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈထဝ်ႈၸၢင်းၼူႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈထဝ်ႈၵူႇလႄႈ မႄႈထဝ်ႈၽၢၼ်ႇ ၵိူတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ ၼႃးတႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းတင်းမႄႈထဝ်ႈၸၢင်းသႅင် ၵေႃႈပဵၼ်မႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 9 ၶူပ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း