Thursday, July 18, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးမွပ်ႈဝတ်းဝႂ်ထႆးပၼ် မူပႃႇ4 ၵေႃႉၼႂ်း13ဢၼ်ၶမ်ထမ်ႈလူင်တီႈမႄႈသၢႆ

Must read

ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူပႃႇဢၶႃႇၻေႊမီႊ 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ထႆးမီး 4 ၵေႃႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းလၵ်းထၢၼ်ၵၢၼ်ၵိူတ်ႇ မိူင်းထႆးသေ မွပ်ႈပၼ်ဝႂ်ထႆးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo by – Bangkokbiznews

ဝၼ်းတီႈ08/08/2018 ၸၢႆးသူမ်ႊသၵ်ႊ ၶၼႃႊၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝႂ်ထႆး ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ထႆး 30ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 5 ၵေႃႉပဵၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူပႃႇ(မူထိူၼ်ႇ)။ ဢၼ် ၶမ်ထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးၸၢႆးဢဵၵ်ႇၵၽူၼ်ႊ ၸၼ်ႊထဝူင်ႊ (ၶူတ်ႉဢဵၵ်ႇ)၊ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၻုၼ်ႊ သၢမ်ဢွၼ်ႊ၊ ဢွၼ်ႇၸၢႆး မူင်ႊၶူလ်ႊ ပုၼ်ႊၿဵမ်ႊ၊ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၽွၼ်ႊၶျႆႊ ၶမ်းလူင် ဢိၵ်ႇပႃးၸၢႆးသုၽၵိတ်ႇ ပရႃႊၵၢႆ ႁူင်ႊ လုၵ်ႈၸုမ်းမူပႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶမ်ထမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝတ်ႉလွႆဝဝ်း ၊ ၾၢႆႇသင်ၶ၊  ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၶူး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။

- Subscription -

ၸၢႆးသူမ်ႊသၵ်ႊ ၶၼႃႊၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၵူႈၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉဝႂ် ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း၊ ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ႁႂ်ႈႁူႉၸၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၽွၼ်းလီပၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းမူပႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉလႆႈမွပ်ႈပၼ်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 25 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးလၵ်းထၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းမူတ်း လုၵ်ႈဢွၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ထႆးမီး 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   မိူင်းထႆးၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁဵင်၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁႃသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02 /07/2018 ။

ၽွင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႁၢႆ/တိတ်းၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်း။ ဝၢႆး ၶဝ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးယဝ်ႉပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႃႈ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇမီးဝႂ်ထႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေၶပ်းၶိုင်ပၼ်ဝႂ်ထႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈဝႂ်ထႆးၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းလူင်ပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး ၸဝ်ႈၶွင်ၶိူင်ႈမိၼ်ၸေႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁပ်ႉသူးတီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈသၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ပၼ်မိူင်းထႆး ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ 9 -10 ပီၼၼ်ႉတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈတေမွပ်ႈပၼ်ဝႂ်ထႆး တေႁပ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ယင်းပႆႇလႆႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း