ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ သုင်ႇသင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီလိုၼ်းသုတ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here