ပၢင်မွပ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈသွႆ ပၼ်တီႈ ႁွင်ႈၼေၶူဝ်းၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here