Thursday, May 23, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်း 2 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း/ ဢမ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ပွၵ်ႈ

Must read

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2017 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင် လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၵၼ် တင်းမူတ်း 85 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ Myanmar Peace Monitor ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်မႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼမ် တီႈသုတ်း။ ဢၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼမ်တီႈသွင်သမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် (KIA)၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း DKBA တင်း တပ်ႉသိုၵ်း ULA/AA ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊတင်းမူတ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 34 ပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉတီႈသုတ်းသမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းမူတ်း 120 ပွၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း 7daydaily

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း