UNOCHA ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီး 2,800 ပၢႆ

UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 2,800 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 2,800 ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

UNOCHA လုမ်းတူၺ်းလိူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လူၺ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/ SSA။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ RCSS တင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸုပ်ႈမႂ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၵျွင်းၶရိတ်ႊ ယၼ်ႊ ၵမ်ႈၼမ်။ ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ပဵၼ်ယဵၼ်ယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈမိူဝ်းမိူဝ်းမႃးမႃး ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူင်းၼႃးလႄႈ ဢမ်ႇမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

UNOCHA လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊဝႃႊရီႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 6,500 ၵေႃႉပၢႆ။ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်သမ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 6,800 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here