“ငဝ်းလၢႆး တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႁဵတ်းသင်” ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here