ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here