Tuesday, June 25, 2024

တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,550 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 27 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႅင်ႈလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ်-တူၼ်ႈတီး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးဝိၼ်းထုတ်ႉ ႁေႃႈမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ 230,000 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈဢႆႊသ် 5 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ငိုၼ်း 4 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း 4 လုၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,550 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 23 ၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 146 မဵတ်ႉ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 1 လဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်း ၵႃးဢၢႆႈလူး တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊ ဢဝ် လိူင်ႈလၢဝ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း