Wednesday, July 17, 2024

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပႃႇတီႇ 24 ဢၼ် တင်းၽူႈသုၼ်ႇလဵဝ် တင်းမူတ်းမီး 69 ၵေႃႉ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်ပီ 2018 ၼႆႉ မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တႃႇ 13 တီႈ တင်းမူတ်း မီး 69 ၵေႃႉ။

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 02-11/07/2018 ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 69 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်း 13 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသမ်ႉ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ 10 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 2 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 2 တီႈၼင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 69 ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပႃႇတီႇသေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ မီး 62 ၵေႃႉလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်သမ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ပႃႇတီႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်း 24 ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။

13 တီႈၼင်ႈ ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ပႃးတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တေပဵၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပဵၼ်ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်းလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တႆး 4 ၵေႃႉ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပဵၼ်ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၵျေႃႇဢုင်းလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသမ်ႉ ၸၢႆးပၢၼ်းသႅင်၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသမ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ၼႆႉၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ႁၢင်ပီ 2018 ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း