Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းတႆး RCSS 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

Must read

သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸီႉၼႄးဝႃႈ RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈ မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 114 တင်း ၶမယ 115 ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၵျီး ဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၶဝ် ၽွင်းတိုၵ်ႉသပ်း လႅင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ သူင်ႇ ၸူးတီႈ JMC ဝၢႆးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၶိုၼ်းတႄႉ သိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈၼႆဝႃႇ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼႆႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း သေၵႂႃႇပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းမႃး။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် တီႉၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႁူၵ်းၵေႃႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းသေ ႁူမ်ႈ ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇတူဝ်ပၼ်ဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၸူးတီႈၼွင်ၶဵဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼွင်ၶဵဝ်သမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸူးတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ထူပ်း။ တီႈတႄႉမၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တင်း 6 ၵေႃႉၼႆႉ မီးတီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၵူၺ်း ဝၢႆးလင်မႃး ၶဝ်ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈၼွင်ၶဵဝ် သူင်ႇမႃး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်း 152 ၵေႃႉ ယုၵ်ႉပၢႆႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ 3 ဢွင်ႈတီႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/ SSA 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 08/07/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵဝ်ႇဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယုၵ်ႉပၢႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS တင်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးမွင်ႇထုၼ်း၊ ၸၢႆးတၢၼ်းထူၺ်း (ႁွင်ႉ) လုင်းပီး၊ ၸၢႆးပီး(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၽိလိတ်ႉ၊ ၸၢႆးသူၺ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၶိူဝ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးႁဵင်လႄႈ ၸၢႆးသႅင်ၾႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း