Friday, June 14, 2024

မေႃသွၼ် မိူင်းပၢတ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း – ႁဵၼ်းဢဝ်ၵၢၼ်မေႃမိုဝ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈၽႅၼ်ႇ/ ပၢႆႉ

Must read

မေႃသွၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ 30 ပၢႆ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လၢႆးဢဝ်ၽႃႈႁဵတ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇ ဢၼ်သင် ၶၸဝ်ႈမႄႈၶၢဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၸဝ်ႈၶူးသုၼၼ်ႇတ ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈမႄႈၶၢဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၽႅၼ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇ၊ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ၊ ၽႅၼ်ႇဢၼ်ပၢႆႉၸွမ်း ၽိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶူးပူင်သွၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼေႃး ။

- Subscription -

ပၢင်သွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉငဝ်းလႅင်းၶမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးမေႃသွၼ် ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 13 ဝၢၼ်ႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 30 ၵေႃႉပၢႆ။

ၸၢႆးမွၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈဢဝ်ၽႅၼ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈ မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၸိုင် တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် မေႃႁဵတ်းဝႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်း ” ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ်လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ၼႆႉ တေၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် မိူဝ်းပူင်သွၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by Sai Mone Khur

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း