Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းသူႈ 150 ပၢႆသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝတ်ႉလႄႈထၢတ်ႈၸေးၻီး ၵဝ်ႇၵႄႇ – ၼိူဝ်လွႆႁိမ်းဝဵင်း

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇႁူႉပိုၼ်းပဵၼ်မႃးလႄႈ ၸွႆႈၵၼ်ပႅင်းမႅတ်ႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း150 ၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈ လုမ်းၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶီႇၵႃးၵႂႃႇထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈထႃယႃႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼိူဝ်လွႆႁၢႆး ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ။

- Subscription -

ၶၢဝ်းတၢင်းဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇပီ150 ပၢႆလႄႈ ၵျွင်းႁႃႈလင် ႁူမ်ႈပိုၼ်ႉ ဢၼ်မီးဢႃယု 200 ပီပၢႆ လွင်ႈတူၼ်ႈမႆႉ၊ လွင်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၸိူဝ်းၼႆႉ။

မေႃသွၼ် ၼၢင်းသႅင်ႁိူင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်တႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ႁူႉလွင်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈမေႃမီးၸႂ်ၶႂ်ႈမႅတ်ႇ ပႅင်းႁၵ်ႉသႃၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမေႃၸၢင်ႈၶႆႈၼႄပိူၼ်ႈၵူၼ်းႁုၼ်လင်သိုပ်ႇၵႂႃႇ ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈပေႃး ပဵၼ်လႆႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵဵပ်းယုၵ်းယၢၵ်း ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၽွင်းဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသၢၼ်မိုဝ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN သေၵႂႃႇပႆၶိုၼ်ႈလွႆသႅင် – မိူင်းသူႈ။

Photo by Hseng Herng

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း