Sunday, May 26, 2024

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသၢင်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉဢၼ်ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မိူင်းၼၢင်း

Must read

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသၢင်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလၢႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတပ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၼႆသေ ထူပ်းႁၼ်ပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၵိင်ႇၽႄမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေး သီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊ ယွၼ်ႉပၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေတူဝ်ၼႆသေ ၸီႉသၢင်ႇႁႂ်ႈပူတ်ႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းတႄႉဝႃႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် တေမႃးၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၼႆသေ ပႃးၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်မႃးၸွမ်း ၽိူဝ်ႇမၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃး သမ်ႉမႃးႁၼ်ပၢႆႉဢၼ်တႅမ်ႈၾၢႆႇတႆး၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇ ႁိုတ်းထႃႉပွင်ႉၵမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉၵေႃႉ ၸႂ်ႉ ပူတ်းလူင်း ပႅတ်ႈပၢႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်း မႃးႁူပ်ႉထူပ်းမေႃသွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းသေ ႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပွင်ႉလႃႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇတၢင်း မေႃသွၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူပ်ႉၸွမ်းၼမ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇတေႁဵတ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဝူၼ်ႉပႃးယူႇ လွင်ႈဝႃႈတေ သႂ်ႇပႃး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်းသမ်ႉၸႂ်ႉပိူၼ်ႈႁဵတ်း မၼ်းသမ်ႉၶႂ်ႈဢဝ်ယႂ်ႇပႅတ်ႈသေ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်း သမ်ႉမႃးၶပ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈၼႂ်းၽႅၼ်ႇပၢႆႉႁဝ်း သမ်ႉဢဝ်တဵမ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ တႃႇႁဝ်းတေသႂ်ႇထႅင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼႆၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ် ယၢပ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းငိုၼ်းတွင်းထႅင်ႈလၢႆၾၢႆႇလၢႆတၢင်းထႅင်ႈသေ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈသႂ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေၵွၼ်ႇ ႁဝ်းတိုၵ်ႉ ပဵၼ်ဢိူင်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝဵင်း လၢတ်ႈၼႄၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် သႂ်ႇဝႆႉႁဵတ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းၼႆႉ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွၵ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၼွင် တီႈပၢႆႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ လိၵ်ႈတႆးတင်း လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း တႅမ်ႈဝႆႉ “ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၽႅဝ်ထိုင် မိူင်းၼၢင်း” MONG NANG ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း