Monday, June 17, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢိတ်ႇငိုၼ်းဝၢတ်ႇဝႂ်ႁဵင် ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်မႂ်ႇ

Must read

ယေးငိုၼ်းသုၼ်ၵၢင်လူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ဢိတ်ႇငိုၼ်းၸေႈ ၶႅပ်းႁဵင် (1000) ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်မႂ်ႇ၊ မၢႆတွင်း ယွင်ႈယေႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ယူႇတီႈတွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝီႊရထႆး သၼ်ၻီႊပရ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ငိုၼ်းၸေႈ ဝႂ်ၽၼ်း(ဝႂ်ႁဵင်) တင်း ဝႂ်ႁႃႈရွႆႉ(ဝႂ်ႈႁႃႈပၢၵ်ႇ) ဢၼ်ပဵၼ် မဵတ်ႇမၢႆ ႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်မႂ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝီႊရထႆး သၼ်တီႊပရ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်းၸေႈမႂ်ႇၼႆႉ တေပိုၼ်ၽႄႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်တီႈ 10 ဢႃယုၸဝ်ႈ ထူၼ်ႈတဵမ် 66 ပီ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းဢၼ် မီးႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃႈၶမ်း တူၼ်တီႈ 9 ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းၸေႈဝႂ်ႁဵင်ထႆး ဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ ဝႂ်မၼ်း၊ သီမၼ်း တေမိူၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႂ်ၵဝ်ႇ။ တၢင်းၼႃႈ တေမီးႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းတူၼ်တီႈ 10 ၊ တၢင်းလင်သမ်ႉ တေမီးႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းတူၼ်တီႈ 9 တင်း တူၼ်တီႈ 10 ၵိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းမၢင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ(ႁႃႈရွႆႉ) ၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် – ဝႂ်မၼ်း၊ သီမၼ်း တေမိူၼ်ၵဝ်ႇ တၢင်းၼႃႈတေသႂ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈ ႁေႃၶမ်း တူၼ်တီႈ 10 ၊ တင်းလင်သမ်ႉ တေသႂ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း တူၼ်တီႈ 7 တင်း တူၼ်တီႈ 8 ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ငိုၼ်းထႆး မၢင် 100 ဝၢတ်ႇ၊ မၢင် 50 ဝၢတ်ႇ၊ မၢင် 20 ဝၢတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းမဵတ်ႉ – မဵတ်ႉ 10 ဝၢတ်ႇ၊ 5 ဝၢတ်ႇ၊ 2 ဝၢတ်ႇ၊ 1 ဝၢတ်ႇ ၊ မဵတ်ႉသတၢင်း – မဵတ်ႉ 50 ပႅၵ်ႉ ၊ 25 ပႅၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တွၵ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း တူၼ်တီႈ 10 သေ ပိုၼ်ၽႄႈၸႂ်ႉၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း တူၼ်တီႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈ တူၼ်လဵဝ်၊ ၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်းတူၼ်လဵဝ် ၶွင် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း ထႆး တူၼ်တီႈ 9 ဢၼ်လပ်းတႃၼွၼ်းၽႄး ၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 2016 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း