Thursday, July 18, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈပိူင် – သူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး သူင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁဵင်။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ၊ လမ်းပုၼ်း၊ လမ်းပၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၺႃးထတ်း ။ ဢမ်ႇလႆႁူႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၺႃးတီႉၵႃႈႁိုဝ်သေတႃႉ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ တႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၵူၼ်းၺႃးတီႉသူင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်း မီး 1,700 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈႁပ်ႉၶပ်းၶိုင် ဝတ်းဝႂ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ဝႃႈတေထတ်း တေတီႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇ 7 ဝႃႈၼႆ သေတႃႉ ၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ တင်းလိူၼ်ယဝ်ႉ လႄႈႁႂ်ႈမေႃၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်ၼႆႉမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵႂႃႇထတ်းတီႈယူႇ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈၶႃႈ ၵႂႃႇသွၼ်လိၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ႁၢင်ၻူင်း ဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ဢေႃႈ တီႈၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမႆႈၸႂ်လႄႈ ဝူင်ႈတေမႃး ၸင်ႇမႃးလူင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႃႈ ” – ၼႆ ၸၢႆးတဵင်း ၵဵင်းတုင် ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢူးတိၼ်ႇလၢႆႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင် RFA ဝႃႈ – ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း ထုၵ်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉလူင်းလၢႆးမိူဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း ၸွမ်းပိူင် MOU သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇတေႃႇဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝီႊသႃႊမူတ်း၊ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်း၊ ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ မူတ်းဢႃယု ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းလူၼ်ႇပႅတ်ႈ သေတူၵ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၽိတ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း