Tuesday, June 18, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးတၵ်ႉၼၢႆဝႆႉ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ13 ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်း ၼွၼ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူႈၵေႃႉလွတ်ႈ ၽေးလီ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း10:22 ၼႆႉၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈၼႃႈထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ထူပ်း ႁၼ်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူပႃႇဢၶႃႊ ၻေႊမီႊ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ ၵူႈၵေႃႉယူႇလီလွတ်ႈၽေး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇထမ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ29 လႄႈ 30 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈပေႃးသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃႇ တြႃးတီႈၼႃႈထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းသေ တၵ်ႉၼၢႆဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူႈၵေႃႉလွတ်ႈၽေးလီ ထႅင်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၵေႃႈထူပ်းႁၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 2 ၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တႄႉတႄႉ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းမိူင်းယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် လွင်ႈထွတ်ႈမျၢတ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆလၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလွင်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ၸၢႆးၼရူင်ႊသၵ်ႊ ဢူဝ်ႊသူတ်ႊထၼႃႊၵွၼ်ႊ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 12 ၵေႃႉလႄႈၶူးၾိုၵ်းသွၼ်1ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူႈၵေႃႉယူႇလီလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၊ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဢွင်ႇ ၵႂႃႇလႆႈ ယွၼ်ႉၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈ မိူင်းၼႂ်းမိူင်း လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်မီးတေႃႇ ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လီမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းတႄႉတႄႉ။ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ ၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မေႃႁၵ်ႉၵၼ် မေႃၸွႆႈထႅမ် ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇထႅင်ႈသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်1 ၵေႃႉ ႁၢႆၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်း ထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၸႂ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁဵင်၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼွၵ်ႈ မိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊ ၊မိူင်း ၶႄႇ၊ ၵျပၢၼ်ႇ၊ လၢဝ်း၊မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၵၼ်ႁႃ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း