Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၽူႈပွင်သၢင်ႈသႃသၼႃတႂ်ႈၶူင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပွင်သၢင်ႈ သႃသၼႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း လႄႈ ႁူမ်ႈတၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11-12/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸဝ်ႈၶူးတိုၼ်းတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်လႄႈ ပွႆးတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉလူင်ႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း တႂ်ႈၶူင်း/ယုၼ်ၼၢၼ်။ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉတိယ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝၼ်ႇၼိတလႄႈ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸဝ်ႈၶူးတိုၼ်းတႆး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၵေႃးဝိတ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပုတ်ႉထၽႃသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၸူမ်းတူၺ်း။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိုင် မၼ်းတေမီး လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈလၢႆလၢႆ၊ လွင်ႈၶုပ်ႉလွင်ႈဝႆႈလွင်ႈဝႆႈသႃၽြႃး၊ လွင်ႈမႃးၶုပ်ႈဝႆႈၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉသေ ဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၼႂ်းပလိတ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသိမ်ႇ၊ ထပ်ႈၵၢမ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉ ထႃးၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ထွမ်ႇထမ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇ ယၢမ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈမေႃမႃး။ မိူၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း မေႃမႃးလူႇမႃးတၢၼ်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးႁူမ်ၸူမ်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပွင်သၢင်ႈသႃသၼႃ ၼႂ်းထုင်ႉတႂ်ႈၶူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး လူင် ၽတ်ႉတိယ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃယၵ လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ်၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်မိူင်း တႂ်ႈၶူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃယၵ လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ တႂ်ႈၶူင်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းပုတ်ႉ ထသႃသၼႃ ဝဵင်းမိူင်းလႃႈ လႄႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းသႃႊၽူဝ်ႊ မိူင်းလႃႈ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝၼ်ႇၼိတ (ၵမ်ႇမထႃႇၼၸရိယ) ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၸိုင်ႈၶႄႇ၊ ၽူႈပွင် ၵၢၼ် လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ်၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်း တႂ်ႈၶူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႇ ယၵ လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းသႅင် မိူင်းၶွၼ်၊ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ မိူင်းလႃႈ ၵျွင်းၸေႊၸၢၼ်းတႃႊ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸဝ်ႈၶူးတိုၼ်းတႆး (သတ်ႉထမ်ႇမၸေႃးတိၵထၸ) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၸိုင်ႈၶႄႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၸိုင်ႈၶႄႇ။ ၵႅမ်ႁူဝ် လုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ်၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ်။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ တႂ်ႈၶူင်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းပုတ်ႉ ထသႃသၼႃ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူဝ်းထိ ဝတ်ႉလူင်ႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း။ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉ ၵျွင်း/ဝတ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းၵဝ်ႇ မိူင်းမၢဝ်း။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃး သၢင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်ႈလႄႈ ပွႆးတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇမိူင်းၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းထုင်ႉတႂ်ႈၶူင်း၊ ပီႈၼွင်ႉၶႄႇလႄႈ တၵ်ႉၵႃႉသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ် လၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းၸတ်းပႃး ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၶူးဝႃး Dr. ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆး၊ မႄႈၸဝ်ႈဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း