Monday, July 15, 2024

ပလိၵ်ႈၶႄႇ မွပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ 300 ပၢႆ ပၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 300 ပၢႆ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶႄႇ မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်း ၵိင်ႇၽႄ မၢႆ 7 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တင်း ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢဝ်း(ပလိၵ်ႈၶႄႇ) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈပၼ်တူဝ် ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ။ ၽူႈၸၢႆး 254 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈ ယိင်း 66 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 320 ၵေႃႉ။ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၽၵ်းတူ ၼၢင်းတေႃႇ (နန်းတော်) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမျၢတ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇၶႄႇၶဝ်သူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈပဵၼ် ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵႆႉသူင်ႇပွၵ်ႈမႃးယူႇ။ ဢၼ်လႆႈ ႁၼ်ပွၵ်ႈမႃးၵမ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈၼမ်ယူႇ ဢၼ်ပႆႇပွႆႇတူဝ်လွတ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉတီႈၾၢႆႇၶႄႇ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ၸိူဝ်း ၵိုတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း