Monday, June 17, 2024

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈ

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်( ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းမူပႃႇ ဢင်ၶၻမ်သိၵ်ႉ) ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းထမ်ႈလူင် တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈ သၢႆ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းသေ ၽွမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ယူႇတီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶူၼ်ႉႁႃ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်/ႁၢႆလၢႆ ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်းၸမ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ် သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁႃတူဝ် ဢွၼ်ၸၢႆး 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်တူဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ မႃးၸွႆႈႁႃယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆဝႆႉတီႈၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

ထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်ႈႁွင်ႇ တိတ်းၸပ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း