Wednesday, July 17, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းသၢမ်ၸႄႈမိူင်း

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈ ထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်း ယၢင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶၢဝ်ႇသိုဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မၢင်တီႈတေသိုပ်ႇပိုတ်ႇဝႆႉ။ မၢင်တီႈသမ်ႉ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးလီၵေႃႈ တေဢိုတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢင်တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢိုတ်းပၼ် တေသိုပ်ႇပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၽွင်းလူင် ၸတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၾၢႆႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်း ၽွင်းလူင်ၸတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် UNOCHA ႁူပ်ႉ ထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2012 ပုၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတင်းၼမ်။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မီးယူႇ 4 ၸႄႈမိူင်း (မိူင်းတႆး၊ ယၢင်း၊ ရၶႅင်ႇလႄႈ မိူင်းၶၢင်) တႃႇ 15 ၸႄႈဝဵင်း၊ ပၢင်သဝ်းမီး 140 တီႈ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 160,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃး ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ဢၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈပၢႆႈမႃးသေႃႉႁူမ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵႆႉပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း