Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈရယွင်း

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 သိုၵ်းထႆး တပ်ႉမၢႆ 25 ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းရယွင်းသေ တေၵႂႃႇ တၢင်းၶျုမ်းၽွၼ်းၼၼ်ႉ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵႃး 3 လမ်း။ မီးၽူႈၸၢႆး 34 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 6 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး 3 ၵေႃႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ထႆး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Nation ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး 3 ၵေႃႉၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉၼႆႉတၢင်ႇဢဝ်ၶဝ်တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းၵေႃႇသွင်(ၵေႃႉတွင်း)မႃး။ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈၵႃႈႁပ်ႉ ၸၢင်ႈ 2,000 ဝၢတ်ႇ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈၶျုမ်းၽွၼ်း။ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ မႃးတေႃႉဢဝ်ၶဝ် ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းမလေးသျႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆး လႆႈမွပ်ႈတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းသေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလႄႈ မႂ်ငိုၼ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး။ ဝၢႆးသေၼၼ် တေ သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း