Wednesday, March 22, 2023

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ တေၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်း။ တၢႆထင်တီႈတင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၼၢႆႇ ဢႃယု 16 ပီ တင်း ပႃႈဢေးလူင် ၶႃသွင် ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်း ၵႄႈဝၢၼ်ႈ လွႆၵလေး တင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၶဝ် 2 ၵေႃႉသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႈၵမ်း လဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵင်ႇသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပႃးဢေးလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ပဵၼ်မႄႈလဵင်ႉ ထုၼ်းၼၢႆႇ။ ထုၼ်း ၼၢႆႇသမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းလုၵ်ႈယိင်းပႃႈဢေးလူင် ဢၼ်ယူႇ ဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉသေပွၵ်ႈမႃး။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၵွၼ်ႇပႆႇၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ပဵၼ်ၽႂ်ႁၢင်ႈ ဝႆႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ယၢမ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼႆႉဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇတႄႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းTNLA လႄႈ သိုၵ်း RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈမုလ်း – Myanmar News Journal

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း