Wednesday, June 19, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းထမ်ႈၼၢင်းၼွၼ်း ၵဵင်းႁၢႆး လၢႆၾၢႆႇၸွႆႈၵၼ်ႁႃ

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 12 ၵေႃႉလႄႈၶူး1ၵေႃႉ ႁၢႆတူဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶူးႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈ ၼၢင်းၼွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈ ၵၼ်ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပႆႇထူပ်း။ ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈပၢၵ်ႇထမ်ႈဝႆႉ။ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ၸၢႆးၽႃႊသၵွၼ်ႊ ၿုၼ်ႊလၵ်ႊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတေၸွႆႈထႅမ်လႆႈယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉ မီးယူႇတီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ တၢင်းလိုၵ်ႉမီး10 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ။ ထမ်ႈၼႆႉၵႂၢင်ႈယႂ်ႇၼႃႇလႄႈ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၼွင် ၼႂ်းထမ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ၸင်ႇလႆႈႁႃၵၼ်ယၢပ်ႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း