Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွတ်းတွၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ မိူင်းမၢဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၼ်မႅၼ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၾၢင်ႉတႃႇၵႂႃႇမႃး။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 19/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၼႃးသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ 2 လုၵ်ႈ တီႈတႂ်ႈၶူဝ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် တင်း ဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ 2 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၸဝ်ႈ ၵႃး၊ ၸဝ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉ။ ယူႇတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်မႃးတင်း တပ်ႉမ 88 မႃးၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ် ၵၼ် ပူတ်းမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယူႇတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼပ်ႉၸူဝ်ႈမူင်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းတႄႉ တေပဵၼ်သင်ၶၢဝ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈလႄႈ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ် လီ မႆႈၸႂ် တႄႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း- မူႇၸေႊၼႆႉ ၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႃႇသေႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ တႃႈပႆတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်(သုၼ်ႇတူဝ်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇငိုၼ်းပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်ဝၼ်းတီႈ 16 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယိုင်ႈၶႅၼ်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ မီးသိုၵ်း၊ ပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူင်း သဝ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႇလဵပ်ႈၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းၼမ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၵွပ်ႈၼၼ် ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း