Monday, May 20, 2024

တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေဢွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) တီႈႁူင်းႁေႃ (ဢွင်ႇမျၢတ်ႉ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း 2 တီႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃ ဢွင်ႇမျၢတ်ႉ။ ထႅင်ႈဝၼ်းတီႈ 24 သမ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း။ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်သၼ် သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) တင်းသွင်ပၢင်ၼႆႉ တေမီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ မႃးဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူး ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 တေဢုပ်ႇၼႄ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “တေပႂ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်”။ ဝၼ်းတီႈ 24 သမ်ႉ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇ(သုၼ်ႇလႆႈ) ႁင်းၶေႃႈ” ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း