Friday, February 23, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူႉလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မူႇၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 19 လၵ်း။ ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး၊ တၢင်ႇမႆႉ၊ တၢင်ႇထၢၼ်ႇ၊ တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ တၢင်ႇႁႄႈ ၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈၶိုၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢိၵ်ႇၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးၼမ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်းလူႉၵွႆၼမ်သေပိူၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း၊ တိုင်းလူင်၊ ၸႄႈလၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈႁႆး၊ မၢၼ်ႈၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးမျၢတ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လူႉလႅဝ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈတၢင်း ပွတ်းၵွင်းမူးတူင်ႈ လႄႈ ပၢင်ႇၶမ်း။ လုၵ်းၵေႃႈၼမ်။ ယွၼ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႉၵုၼ်ႇၵႂႃႇလူင်းတီႈ တႃႈႁိူဝ်း။ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇၵေႃႈၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ။ ၵႃးဢွၼ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႂ်ႈငၢႆႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူႉလႅဝ်၊ ၵႃးၶၢမ်ႈတၢင်း/ၵႃးတိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမႃးတူၺ်း/လူ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Oriental Highway ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၶၢမ်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်းပွင်ႉၶၢင်းၵၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ လူႉလႅဝ်ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ။ သင်ၾူၼ်တူၵ်းမႃးၼႆ ၼမ်ႉၾူၼ်ၼၼ်ႉ လႆတွင်ႈပႃးသၢႆးၵႂႃႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပဵၼ်လုၵ်းပဵၼ်ထၢင်ၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းႁႅင်ႈသမ်ႉ ၾုၼ်ႇမုၵ်ႉၵေႃႈၼမ်။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး မူႇၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႅင်းသႂ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းၵႂႃႇ ၼမ်ႉၶမ်း-ၸေႊလၢၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီၵူဝ်ယဝ်ႉ။ သင်ၵႃး ၶမ်ၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႈ သင်ဢေႇဢေႇၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵႃးဢွၵ်ႇ/ၵႃးၶဝ်ႈမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။ သဵၼ်ႈ တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမႄး။ သင်ၵႃးလူင် 22 လေႃႉၵႂႃႇၸိုင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် တၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ-ၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃး 10 လေႃႉ၊ 16 လေႃႉလႄႈ 22 လေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝႄႈဝဵင်းပၼ်ၶဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လူတ်ႉၵႃးႁႂ်ႈၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈၶွပ်ႇပိူင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း