Friday, June 14, 2024

ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွင်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

Must read

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပဢူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈတေလဵင်ႉၶဝ်ႈၼႆသေ သမ်ႉဢမ်ႇလဵင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ပေႃးၵႂႃႇတေလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇတေၺႃးမႂ် 1 မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းပဢူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈတေလဵင်ႉၶဝ်ႈၼႆသေသမ်ႉဢမ်ႇလဵင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇထဝ်ႈၵႄႇဝၢၼ်ႈ သူၼ် ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇပႃးႁေႃႇၶဝ်ႈဝၼ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ၵႆၼႆ လႄႈ လႆႈ လုၵ်ႉမႃးၸဵမ်ၸဝ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်မႃး။ ထၢင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတေ လဵင်ႉၶဝ်ႈယူႇၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မႃးၸႅၵ်ႇႁေႃႇၶဝ်ႈ၊ ပႂ်ႉထိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မႃးၸႅၵ်ႇ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်လမ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸၢဝ်းပဢူဝ်း 3,000 ပၢႆ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉမိၼ်း ၵုၼ်းသေ ပႆတၢင်း ဢွၵ်ႇမႃး ထိုင်တီႈ ႁူင်းႁေႃး ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၶၢၼ်းႁွင်ႉမႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း