Wednesday, March 22, 2023

ၵူၼ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ-သီႇပေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဝၢႆးၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

Must read

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉ လႅဝ်တင်းၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမႄးလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး၊ သူၼ်ႁိူၵ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ဝၢႆးၼမ်ႉၼွင်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း/ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွႆ၊ ႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပင်း၊ သူၼ်ၼႃးလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈတႃႇပူၵ်းပွင် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉတႄႉ လူတ်းလူင်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ လူႉလႅဝ်ၵွႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ တႃႇလုမ်းလႃး ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိုၼ်း။ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈၼမ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ မီး 1,214 လင်၊ ၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ 3,445 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်ႇပင်းတင်းၼမ်။ သူၼ် ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉ လုပ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈၼမ်။ သဵၼ်ႈတၢင်းၶူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၺႃးသေပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶူင်း ၵၢၼ် ၶၢဝ်းပွတ်းလႄႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း။ ၶၢဝ်းပွတ်းသမ်ႉ သင်ၼမ်ႉၼွင်းထႅင်ႈၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈၼမ်ႉလႆလွင်ႈ လူင်းၸွမ်းႁွင်ႈလႆႈလီ။ တႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းသမ်ႉ ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၽုၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း တူၼ်ႈမႆႉ ၼမ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇၸႂ်ႈၸႄႈဝဵင်း၊ ၾၢႆႇတႆးပဵၼ်ဝဵင်းသေယူႇတႂ်ႈၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈတႄႉ မၢႆပဵၼ်ၸၼ်ႉဢိူင်ႇသေၽွင်းငမ်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ။

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈမီး ပွၵ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈ ပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း၊ ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈႁွင်ႇ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 16 မူႇဝၢၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း