Friday, February 23, 2024

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်း/ႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် (ပုဂ္ဂလိကကျောင်း) ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိုင်ႈလင်လႂ် 10 သႅၼ်ပျႃး ႁႂ်ႈသႂ်ႇ ယဝ်ႉၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၵွင် မၢႆ 9 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ႁူင်း ႁဵၼ်း/ႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း 1 လင် ႁိမ်း 10 သႅၼ်ပျႃးတေႃႇ 15 သႅၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2017-2018 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း (သုၼ်ႇတူဝ်) ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် သိုၵ်းၶၢင် ပေႃးပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ(မူလ) ၼိုင်ႈလင် 9 သႅၼ်ပျႃး၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် 10 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 15 သႅၼ်ပျႃး။ တီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်မႃးၵဵပ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉတႄႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင်သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ႁႂ်ႈသႂ်ႇ ၶွၼ်ႇပၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈငိုၼ်းၼႆ ပီၼႆႉ ၶဝ်ၸင်ႇမႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းလွႆ၊ သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈသေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ႁူင်းႁႅမ်း၊ ႁူင်းသဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ဘော်ဒါဆောင်) ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၵူႈၾၢႆႇ။

ၸၢႆးၵျေႃႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇလႆႈယူႇလီလီ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇ သဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢေးလူတႄႉယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၵမ်း ၵမ်းမႃးၶႃႈ ယဝ်ႉ။ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်တႄႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်သူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ပိူင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူႈပီၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း မူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇမႃး ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် 10 သႅၼ်ပျႃး။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶဝ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ၶဝ်ၵပ်းၾူၼ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် တင်းမူတ်းမီး 21 လင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း