Tuesday, May 21, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ပႃးလၢဝ်ၸွင်ႈ 6 လုၵ်ႈ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ(ၵေႃႉၼိုင်ႈ) ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပီ 2017-2018 လႆႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉပႃးလၢဝ်ၸွင်ႈ(ဂုဏ်ထူး) 6 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 02/06/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ ဢႃယု 16 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လႆႈဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်းသေ ဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႃးလၢဝ်ၸွင်ႈထႅင်ႈ 6 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်လိၵ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်လိၵ်ႈၵေႃႈ ၶႃႈတေတူၵ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢၼ် ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃး ၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၶႃႈၶတ်းၸႂ် လိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်းၼႃး လႆႈပဵၼ်လွင်ႈလီ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈပဵၼ်တႄႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်မေႃ ယႃ ၶႃႈၶႂ်ႈၸွႆႈဢႃယုသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီးသင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်လၢႆ လၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းၸွမ်း တႄႉတႄႉၶႃႈ တီႈဢၼ်လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈပႃးလၢဝ်ၸွင်ႈသေ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈသေ လႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်မၼ်းၼၢင်းမႃးၼႆႉ တႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး တင်ႈတႄႇဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ် ၼႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သေ ၸွႆႈမၼ်းၼၢင်းမႃး တေလႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶႃႈႁဝ်းပေႃးတေ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းပေႃႈမႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးမီးတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸၢႆးထုၼ်းလႄႈ ပႃးၼၢင်းၺုၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 3 ၵေႃႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ၊ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း