Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းတင်ႈၶိူင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ႉ

Must read

ၸုမ်းပၼ်ႇလႅင် (လူတ်ႉထိပ်ႇ) MMBG ပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်တင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၶႅမ်ႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 02/06/2018 ၸုမ်းပၼ်ႇလႅင် (လူတ်ႉထိပ်ႇ) MMBG ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပူၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝတ်ႉၶၢၼ်ႇတေႃႇ ပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း။ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်သိုဝ်ႉမႃးတူၵ်းမႅၼ်ႈ 20 သႅၼ်ပၢႆ။

ၸၢႆးတိုၼ်းလၢဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းပၼ်ႇလႅင်(လူတ်ႉထိပ်ႇ) လၢတ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ    ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတဵမ် 2 ပီၼႆႉသေ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၸုမ်းႁဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ႉ ၽွၼ်းလီ တႃႇပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇ   လဵင်ႉလူသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ၼမ်ႉၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပၼ်ႇလႅင် Morning Mountain Bike Group – MMBG ၼႆႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/ 2016 တူင်ႉၼိုင်ပၼ်ႇလႅင် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2017 ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢဝ်းလွႆမၢႆႇဢၢႆႈမိုဝ်ႉလႄႈ လူၺ်ဢၢမ်လွႆႉ မႆႈပႃးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပၼ်ႇလႅင်လႆႈၸွႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း