Saturday, June 22, 2024

ႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်

Must read

တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ တၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင်ႁႅင်းသေ လႆႈႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၾူၼ်ဢေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ် ၸႄႈမိူင်းၶျီႇႁႂႃႇႁႂႃႇ မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈထိုင် 40 တီႊၵရီႊ သိၼ်ႊတီႊၵရဵတ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ လၢႆတီႈ။  

- Subscription -

တီႈၸႄႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ်  တီႈၼွင်ပူႇသတီႇလူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းမႆႈသုင် ၼမ်ႉႁႅင်ႈသေ ပႃတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ် ၵွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၼႃး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝူဝ်းလႄႈ တူဝ်သတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉတၢႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ၼႃႈတီႈမွၵ်ႈ 90 % ၼႆႉ ႁူပ်ႉၽေးတၢင်ႉမႆႈသုင်ႁႅင်းဝႆႉ၊ ဝၢႆးလင် ပီ 2011 ၼၼ်ႉမႃး ပဵၼ်တၢင်ႉမႆႈသုင်သုတ်းယဝ်ႉၼႆ – ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸႄႈမိူင်း ၶျီႇႁႂႃႇႁႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁူပ်ႉၽေးတၢင်ႉမႆႈသုင်ႁႅင်းလိူဝ်တၢင်ႇတီႈ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း