ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း-ပွင်ႈၵႂၢမ်း-1၊ 2018/06/05၊ BNI/SHAN TV Program, 2018/06/05

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here