Saturday, May 18, 2024

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး 8 ၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇပဵၼ်လွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ တႃႇတိုတ်ႉတၢႆးၸုင်ၸၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိုတ်းၸၼ်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 19/05/2018 ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး 8 ၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉဢမ်းၽၼ်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇၾႃႉ ၽူႈတွႆႇတိုင်ႈဝူင်းသိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၵွပ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ မီးယူႇတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၼမ်လဵၼ်ႈၽႂ်လဵၼ်ႈမၼ်း ႁွင်ႉၽႂ်ႁွင်ႉ မၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေပွၵ်ႈ တေႃႈၼင်ႇပဵၼ်ပွႆးလၢမ်းၵေႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းယင်းဢမ်ႇပေႃးလႆႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ ၸူႉတုမ် ယူဝ်ႁဝ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇမႃးလႄႈ ႁႂ်ႈမေႃဢွၼ်ၵၼ် ၸုင်ၸၼ် တိုတ်ႉတၢႆးၵၼ် ႁႂ်ႈပၢႆးမွၼ်း တႆးႁဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈမႃးၼႆသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢၼ်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼႆလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတွႆႇတိုင်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ် တင်းမူတ်း 8 ၸုမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးထႅင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၵႃးၼႂ်း ၵဵင်းမႆႇၼႆႉၵူၺ်း ၸုမ်း ပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ တၢင်းၼႃႈမႃး ၶႂ်ႈၶႂၢၵ်ႈတူင်ႇဝူင်းပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈၵႂၢင်ႈ ၼမ် မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ 8 ၸုမ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းလိူတ်ႈတႆး၊ ၸုမ်းဢူၺ်း ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းႁႅင်းၸႂ်တႆး၊ တႆးႁၵ်ႉတႆး၊ တိုၵ်ႉႁႅင်း၊ Double M (မွၵ်ႇမႆႇ)၊ STK (သၢႆတႅၼ်းၶိူဝ်း)လႄႈ ၸုမ်း SIR (သိူဝ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း