Saturday, May 18, 2024

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈလၵ်းၾႆးၶိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယၢတ်ႇတူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ထိုင်မႃး ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် လႆႈယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃး ၽတ်ႉသႂ်ႇၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018 ၸၢႆးဢၢႆႈလွၼ်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉ တေဢၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁဵတ်းၼၼ် ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃး ၽတ်ႉသႂ်ႇ တၢင်းလင်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းတႂ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတွင်းထုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၺႃးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃႊၵျဵၼ်ႊသီႊဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉတီႈၼႆႈယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ ၶႄၾႆးမႃးဢဝ်လူင်းပၼ်သေ လႆႈႁၼ်တီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမိတ်ႈၶိတ်ႇဝႆႉ လၢႆလၢႆတီႈ။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် သေ ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉၼႆႉ 2 ပွၵ်ႈ ပႃးၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈတူၵ်းလူင်းမႃး” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢၢႆႈလွၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယိပ်းတင်းမိတ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉ တီႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၶႄၾႆးသေ လႆႈမႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးလူင်းပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ထၢင်ႇတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈမႃႉၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵူၼ်းမႄးၾႆးၾႃႉၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ သမ်ႉၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉသေ ၵႂႃႇၼင်ႈယူႇၼိူဝ် မၼ်း ၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွင်ႇယႃႈတႄႉ ၽႂ်တေဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမူႇၸေႊ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ၼႃႇ သိုဝ်ႉငၢႆႈ ၵိၼ်ငၢႆႈ ယႃႈမႃႉၼိုင်ႈမဵတ်ႉလႆႈ လၢႆပၢၵ်ႇပျႃးၵူၺ်း။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတိတ်း/ၸပ်းယႃႈလႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးဢၢႆႈလွၼ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဓါတ်ပုံ – သောင်းထွန်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း