Saturday, May 18, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းၼမ်

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼ်ႂ်းမိူင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တင်းၼမ်လၢႆ တေတူၵ်း မႅၼ်ႈငိုၼ်း 484 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 21/05/2018 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႄႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၵႃး ထူပ်းႁၼ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈဝႆႉ တႂ်ႈတီႈၼင်ႈၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ၊ ၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇသႂ်ႇ ဝႆႉၼႂ်း ၵွၵ်းသပျႃႇ 220 ဢႅပ်ႇ။ ၼမ်ႉ ၼၵ်း တေမီး 2.42 ၵီႊလူဝ်ႊလႄႈ တီႉလႆႈပႃး ၾူၼ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ/ ႁူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႄႉၵႃးလမ်း ၼိုင်ႈၵိုတ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼႂ်းၵႃး 6.8 သႅၼ်မဵတ်ႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ် – တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉတၢင်ႇယႃႈမႃးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တိၼ်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ဢႃယု 43 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၽူႈၵႃႉယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဢမူႉၶၻီႊဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ၸွမ်း ၼင်ႇပၵ်း ပိူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဓါတ်ပုံ – ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း