Saturday, May 18, 2024

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တီႈၵဵင်းႁၢႆး 5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းႁၢႆး တင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ2ၵေႃႉယိုတ်း လႆႈယႃႈမႃႉ 5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ယႃႈၽွင်ၶၢဝ် 70 ၵီႊလူဝ်ႊ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 14/5/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – တပ်ႉပလိၵ်ႈၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းမၢႆ 5 ႁူႉၶၢဝ်ႇသေၵႂႃႇပႂ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းပႃႇပဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း ႁၢႆး။

တပ်ႉပလိၵ်ႈႁွင်ႉၵိုတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇထႅင်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၸၢႆးပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်း ယိုဝ်ႈသႂ်ႇပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ၸၢႆး) ၶူမ်းသၼ် သႄႊသူင်ႊ ဢႃယု 31 လႄႈ သူႇၶျၢတ်ႉ သႄႊလီႊ ဢႃယု27 ။ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵႃးႁၼ်ပႃးယႃႈမႃႉ 5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ယႃႈၽွင်ၶၢဝ် 199 တႅင်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 70 ၵီႊလူဝ်ႊ သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈမႃး။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ – ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈမႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ဢၢၼ်းသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း