ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတႅမ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်း တီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here