Saturday, May 18, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဝဵင်းႁႅင် လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်တႆး တေႃႉယႃႈလုၵ်ႉမႄႈ တႅင် တေၶဝ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

- Subscription -

 

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၸၢႆးသၢႆလႅင်း လုင်းလဵၵ်ႉ ဢႃယု 30 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈတႅင်မႃး တေၵႂႃႇတၢင်းၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းသေထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ 12,000 မဵတ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈဢဝ်ယႃႈမႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတီႈၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင်သေ တေဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈၼႂ်းတူဝ်မိူင်းၵဵင်းမႆႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း