Friday, December 8, 2023

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ လူႉတၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2018 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး တင်း တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ႁူမ်ႈ ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆတီႈသေ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁၼ် ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ် ၸွမ်းယႂ်ႇလူင်သေ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမႂ်ႇ ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တင်း ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်း 14 ၵေႃႉလႄႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 29 ၵေႃႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း တင်းမူတ်း 4 ၶေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ယိူဝ်ႇ တၢႆတၢင်လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း ၼမ်ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းၸုမ်း TNLA (ပလွင်ႈ) ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်း တိုၵ်းၵၼ်ဝႆးဝႆး ၵမ်းလဵဝ်။ ႁႂ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဝၢႆႇၼႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ဝႆးဝႆး။ ႁႂ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် သၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်းတွင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13/05/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵမ်းလဵဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ လၢႆလၢႆတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း