Wednesday, March 22, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 07/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢွႆႇၶဝ်ႈမူၼႆသေ ၵဵပ်းလႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးၵဵပ်းလဵၼ်းၵၼ် ၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၶဝ် တင်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၢၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉၼႂ်းၵူမ်ႇ၊ မူၵ်း ၵူမ်ႇဝႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သင် သမ်ႉၵဵပ်းဢဝ်မႃးလဵၼ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်သေ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇၽူင်ႉ သဵၼ်သႂ်ႇၶဝ် တင်း 3 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းတၢင်း။ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉတႄႉ တၼ်းႁွတ်ႈထိုင်ႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးတူၵ်းဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၶူင်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ လိူဝ်သေဝႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃၵႂႃႇမေႃပႆ ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လူႉတၢႆၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆး လႆႈလုမ်းလႃးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ် တၢင်းပွတ်းမိူင်းမူႉ တင်း မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း