Sunday, October 1, 2023

ဝၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းပႅတ်ႇသီႇတူဝ် ၶွပ်ႈတဵမ် 35 ပီ

Must read

ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တူင့်ၼိုင်သၢၼ်ၶတ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1988 ယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ် 35 ပီယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇပူၼ်ႉတႂ်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတိုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းယူႇလူၺ်ႈလၢႆးၽႂ်မၼ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်း 8 သီႇတူဝ်ၶွပ်ႈတဵမ် 35 ပီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ် Feb ပီ 2021 ၼႆ့သမ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၵေႃႈမိူၼ်ထၢၼ်ႇၾႆးမူၵ်းတဝ်ႈ လူမ်းပဝ်ႇၶဝ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁိူင်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႃႇသူႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ၶႅၼ်းႁိူင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယဵၼ်မွတ်ႇႁၢႆလႆႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းႁွင် (ၼူၺ်ႇဢူးတေႃႇလၢၼ်ႇယေး) ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 8 သီႇတူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ – ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းတေၸဵဝ်းမူၺ်ႉ၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေယဝ်ႉတူဝ်ႈပၢၼ် ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းႁွင်ၼႆႉ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈ 2021 ၼႆႉ ႁႅင်းလိူဝ်လႄႈၵတ်ႉလိူဝ် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 8 သီႇတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်း 8 သီႇတူဝ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 35 ပီၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၽႂ်မၼ်း တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းတူၺ်းလူၵမ့်ၸွႆႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈ – ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပီ 2021 ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈတၢႆ ၸမ် 3900 ၊ လိူဝ်ၼၼ့် ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းဝႆ့ 25000 ပၢႆ ၊ ၼႂ်းၼၼ့် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိတ်းမျိၼ့် လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်ဝႆ့ ။

မိူဝ်ႈပီ 1988 လိူၼ် 8 ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶဝ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ထိုင်တီႈ ၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းပေႃးလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇဢႃႇၼႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုပ်ႈတၢင်းလင်ဢမ်ႇယွမ်းပွႆႇၽႃႈၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈမႃးၵဵဝ်ႇၶဝ်ႈၵုမ်းၵႅဝ်ၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း