Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃႁွႆ ၸူမ်ၼမ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃႁွႆ  တီႈၵႄးၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတၢတ်ႇလူင်းမႃး  ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈမိူင်းယဵၼ်လႄႈ မိူင်းတၢတ်ႇ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ  ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo – ႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းႁႃႁွႆ(photo by မေတ္တာရှင် လူမူကူညီရေး)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁွႆ တီႈၼမ်ႉႁွင်ႈတၢတ်ႇ( ပိတ်ကလေးချောင်း) သွင်ၽူဝ်မေး ၵူႈၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ် ၵူႈ ၼိုင်ႈဢေႃႈ။ တီႈၶဝ်ၵႂႃႇႁႃႁွႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢတ်ႇယႂ်ႇဝႆႉၼေႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉၼႆႉ မၢင်တီႈပဵင်းဢႅဝ် ပဵင်းၶေႃး ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ သွင်ၶႃၽူဝ်မေးၼႆႉသမ်ႉ ၵႂႃႇမႅၼ်ႈတီႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉ  ၼမ်ႉၸႅဝ်ႈ လႄႈ ၸင်ႇၸူမ်ၵႂႃႇ။ မေးမၼ်းၸူမ်ဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼၼ်ႉ။  ၽူဝ်မၼ်းသမ်ႉ ၵႂႃႇလမ်းၸွႆႈလႄႈဢဝ်ၸူမ်ပႅတ်ႈတင်းသွင်ၽူဝ်မေး။ ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ႁွႆၼႆႉတႄႉ  ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၼမ်ယူဝႃႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼမ်ႉသမ်ႉ လိုၵ်ႉလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းၸွႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ႁိုင်လၢႆဝၼ်း ၸင်ႇမႃးႁၼ် တူဝ်တၢႆၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်းဢွၼ်တၢင်းဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

သွင်ပူႇဢွၵ်ႇဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ ဢႃယု 23 ပီ ၊ ၼၢင်းဢေးလၢဝ် ဢႃယု 22 ပီ၊  ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၵယႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃထႅင်ႈ  ၸင်ႇႁႃႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးတႄႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈဢၼ်ႁႃႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူဝ်မၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉသမ်ႉလိုၵ်ႉၼႃႇဢႃႇလႃးလႄႈ တႃႇတေလူင်း ဢဝ်ပေႃးပဵၼ်ယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ သမ်ႉပေႃးလႆႈ ႁဵတ်းပႄး ၵႂႃႇတၢင်ႇမႃးဢေႃႈ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇလႄႇၵႂႃႇလဵၼ်ႈၵၼ်ယူႇဢေႃႈ။ၶၢဝ်းၼႆႉ သမ်ႉ ၾူၼ်မႃးႁေ ၼမ်ႉၵေႃႈၼမ်ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၼႆလႄႈ မီးၽေးဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တၢတ်ႇလူင်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ပေႃးလွင်ႈၵႂႃႇၶမ်ႈဝႆႉ ႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေႁႃႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ  ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ  ၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉလူႉတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉလွၼ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

Photo – ႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းႁႃႁွႆ(photo by မေတ္တာရှင် လူမူကူညီရေး)

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ တေၼွင်းတေယႂ်ႇ ၵူၼ်းႁႃႁွႆ ၊ ႁႃပူပႃၸွမ်းၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်ၵေႃႈၸၢင်ႈထူပ်းၽေး ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈတေလူင်းၼမ်ႉလူင်းၼွင်ၼၼ်ႉ လီဝႆႉၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း