Wednesday, June 19, 2024

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းမုင်းၵျွင်းသွမ်း တီႈၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆၼမ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် တူၵ်းတီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽတ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းသုင်းသွမ်း တီႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၵွၵ်းပိဝ်ပႅတ်ႈတင်းလင်။

ၵျွင်းလူင် ၶူဝ်လမ်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵျွင်းလူင်ၶူဝ်လမ်/ လဵၵ်းမုင်း ၵျွင်းသုင်းသွမ်း သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ၶူဝ်လမ် ၵိၵ်းပိဝ် လူႉၵွႆ

ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပၺ်ၺႃသီရိ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်လူင် လူမ်းလူင် တူၵ်းမႃးႁႅင်းတႄႉႁႅင်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ။ ပတ်ႉဢဝ် လဵၵ်းမုင်းၵျွင်းသုင်းသွမ်းၼႆႉ ၵွၵ်းပိဝ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ လဵၵ်းမုင်း ဢၼ်ၵွၵ်းပိဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း 39 ၽႅၼ်ႇ၊ 1 ၽႅၼ်ႇ တေယၢဝ်း 15 ထတ်း/ ပေႇ။ ၵႃႈလဵၵ်းလၢႆလၢႆ ဢၼ်လႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႆႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 30 သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႆႉၶိုဝ်ႇ၊ တိုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ် ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 60 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈလူႉသုမ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵျွင်းလူင် ၶူဝ်လမ်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵျွင်းလူင်ၶူဝ်လမ်/ လဵၵ်းမုင်းၵျွင်းသုင်းသွမ်း ၵျွင်းလူင် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵွၵ်းပိဝ်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇတီႈၵျွင်းသုင်းသွမ်းၼႆႉသေ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵျွင်းလူင် ၶူဝ်လမ်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵျွင်းလူင်ၶူဝ်လမ်/ ၵျွင်းသုင်းသွမ်း သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ၶူဝ်လမ်

“တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၸဵမ်တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် သင်ၶတီႈၼႂ်းၵျွင်းၼႆႉသေ တိုၵ်ႉၵဵပ်းၽဵဝ်ႈၵၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉလဵၵ်းမုင်း၊ မႆႉ ဢၼ်ၵွၵ်းပိဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶႅင်း ပဵၼ်ၵွင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လဵၵ်းတင်းမႆႉ ပိဝ်မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၵျွင်းလူင် တီႈၸဵင်ႇသဝၢင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၼမ်တီႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵျွင်းသုင်းသွမ်းၼၼ်ႉ”- ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပၺ်ၺႃသီရိ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ပဵၼ်တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် တိူၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တေႃႇပီဢမ်ႇယွမ်း 100 တူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁိူၼ်းယေးဝႆႉ တေႃႈလဵဝ် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 50 တူၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင်ၶူဝ်လမ်ၼႆႉ တေ တင်ႈပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ် (ၶေႃႊလဵၵ်ႊ) ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈႁူမ်းလူႇတၢၼ်း တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ၵျွင်းသုင်းသွမ်းၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လူႇတၢၼ်းမႃးလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပၺ်ၺႃသီရိ မၢႆၾူၼ်း 09420085864 ၼႆႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း