Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ မိူင်းၼွင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၶၼ်ၽႂ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၼွင် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ လူဝ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၼွင်
Photo by – ၵေႃၽႄ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး မိူင်းၼွင်/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇမွင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (မင်ႇၵလႃႇ ယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS – SSPP တိုၵ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ပႆႇယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၸဵဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ပေႃး ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်းပီၼႆႉ ပီၼႃႈမႃး ႁဝ်းတေဢဝ်သင်ၵိၼ်၊ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉလူင် မိူင်းၼွင်ၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး 62 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 87 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 159 ၵေႃႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တီႈသုတ်းတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင်တႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉလႆႈဝႃႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈႁိုင်မွၵ်ႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႈဝၢၼ်ႈၸိင်းတင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ထႅင်ႈသွင်ဢွင်ႈတီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်လႄႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ မၢင်တီႈမၢင်ပွၵ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ႁႅင်းတႄႉ တၢင်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်းဢိူင်ႇပၢင် သၢင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇထႅင်ႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်းမၼ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ တီႈဝတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၵိုတ်းၼမ်ယဝ်ႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်းလႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း